Soul Manifestation Coaching

Har du kört fast?

Känner du dig begränsad av dig själv?

Ställer ditt Egos sig i vägen för det liv du vill leva? De känslor du vill ha? De tankar du vill tänka? Det du vill göra?

Vi är många som begränsar och på ett sätt ställer oss i vägen för oss själva genom begränsande tankar och identifiering med diverse osanningar.

I ett Soul Manifestation Coachande samtal kommer jag hjälpa dig att fördjupa din förståelse för ditt Ego, dina mönster och tankar. Syftet är att du ska kunna ta dig bortom dem och därifrån hämta hem dina egna svar och din egen vägledning framåt.

Detta skiljer sig mot hur traditionell coachning oftast genomför där man fokuserar på ett uppsatt mål och hur du ska kunna uppnå det.

Målet med en Soul Manifestation coach session är att du ska komma i kontakt med din källa för att därifrån kunna förminska och ta dig förbi ditt Egos begränsningar.

Samtalet utförs via Zoom eller hos mig i Höganäs.

Kostnad: 1200kr

Läs mer om Soul Manifestation Coaching här:

www.soulmanifestation.org

www.loveit.se


Hypnoterapi

Ibland sätter sig känslomässiga trauman som blockeringar i vår ”programmering” det vill säga vårt standardsätt att reagera och tänka inför en situation. Detta är helt i sin ordning och ligger under tanken att bränt barn skyr elden.

Utmaningen är när ett känslomässigt trauma har satt sig som en blockering som gör att vi hindrar oss själva från att leva ett liv i harmoni med oss själva och omvärlden. Själva omprogrammeringen görs inte i hypnosen utan den utförs av dig i efterhand beroende på hur du väljer att jobba vidare med det som kommer upp under sessionen.

Hypnosen för dig in i ett avslappnat tillstånd där du på ett enklare sätt kan komma i kontakt med blockeringar. All kunskap finns redan i dig och det är du själv som styr. Men i hypnos får du hjälp att lyfta fram den.

Jag jobbar även med regression och progression. Detta kan hjälpa dig att skapa förståelse för vad du behöver jobba med utifrån ett högre perspektiv.

Lever du ett stressigt liv och har svårt att komma ner i varv? Då kan hypnos också vara ett sätt att få hjälp ner i djup avslappning och stressförlösning. Detta blir på ett sätt en djupt gående avslappning och meditation i trygg miljö, tillsammans med mig.

Hypnoterapin utförs i hos mig i Höganäs.

Kostnad: 1500:-