Love Nicklasson

Det jag önskar för mina läsare är att väcka upp och tydliggöra känslan för oss själva och vårt driv som finns bortom våra tankar och invanda mönster. Spräcka våra begränsningar och se möjligheter i att uttrycka oss. Men jag önskar också skapa en djupare insikt i det som finns bortom allt det där, en kontakt med vårt center.

I grund och botten identifieras jag som en småbarnspappa med fru, villa och bil som arbetar som Category Manager för en leverantör till dagligvaruhandeln, vilket jag gjort, på olika företag, de senaste 8 åren. Arbetet har inneburit, att jag, för några av Sveriges största leverantörer till dagligvaruhandeln arbetat med bland annat innovation, marknadsföring, försäljning, utbildning, workshops, trendanalyser och konsumentinsikt.

I syfte att accelerera min karriär började jag läsa och ta till mig budskap från affärslitteratur, hälsa och personlig utveckling. Detta skapade en hunger och ett sug efter mer och den ena grandiosa visionen löste av den andra.

Men de mest populära böckerna inom dessa områden kunde inte tillfredsställa mig och något ekade fortfarande tomt, hur mycket jag än satte min tilltro till att nästa bok skulle vara svaret.

På en platå upptäckte jag att mina strävanden inte var förankrade inom mig själv utan snarare ett resultat av alla dessa böckers tomma löften om framgång.

Där fanns även en annan del, en del av mig som vill vakna upp och längtar efter något större. Inte större i ett karriärssavseende utan större i ett livsavseende.

Här skedde ett viktigt skifte i mitt liv, olika tillfälligheter gjorde att jag fann en ny väg att undersöka och gå längs.

Istället för att det skulle handla om att nå framgångar i det yttre började det handla om att titta inåt och förstå mig själv.

Vad var det som höll mig tillbaka?

Vad var det jag var rädd för?

Vad hämmade mig själv?

Under årens lopp har många av dessa stenar vänts och undersökts i detalj. Men det är inget man gör själv utan det behövs mentorer, vägvisare och gemenskap för att kunna göra det. Inte minst för att kunna spegla sig i andra människor som på ett sätt hör och vill lyssna till samma sak.

Genom att söka mig till olika sammanhang och utbildningar har jag haft möjlighet till det genom bland annat Love it och Spirit of man. Dessa sammanhang har hjälpt mig att förstå mig själv och andra genom samtal och utbyte av erfarenheter.

Skrivandet har alltid varit en del av mitt liv och ett intresse för film, böcker, retorik och dramaturgi har också funnits med mig. Vilket jag fördjupat genom både filmsymbolik- och skrivkurser.

Det var dock först efter att jag insåg vad som höll mig tillbaka som skrivandet kom i gång på allvar.

Jag själv.

Mina tankar och begränsande beteenden.  Att min utgångspunkt i brist och litenhet, kanske på ett sätt till för att skydda mig, men ändå inte, låg som en tjock filt över mitt driv, syfte och kall.

Kanske är det stora ord att använda, men skrapar vi på ytan ser vi att den lätt faller, tillåter vi den falla kan något annat få gro, något mer innerligt och lustfyllt. Något som inte handlar om karriär eller pengar utan något som faktiskt är sprunget ur vårt eget djup. Enkelt att hämma men aldrig enkelt att glömma.

På vägen har mitt författarskap fått utvecklas och idag har jag gett ut två böcker plus en porträttsamling. Den gemensamma nämnaren i mina böcker är att ta sig förbi sina hämmande mönster och knyta an till något annat inom oss och byta ut yttre strävan till inre tillfredställelse.

Nu för tiden vill jag ”walk the talk”, det vill säga visa vägen genom att själv vandra den. Ur vår egen erfarenhet och insikt kan vi vara sanna mot oss själva och mot andra. Koncept och fina tankar som inte bottnar i egen upplevelse eller erfarenhet kommer endast förbli koncept och fina tankar.

Allt det bästa till dig!

Med värme,

Love